English | नेपाली    
नेपाल सरकार
कृषि, भूमि तथा सहकारी  मन्त्रालय
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति

 

थोक मूल्य विवरण
मितिः असार  ६, २०७५समयः बिहान ७ बजे
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत

खुद्रा मूल्य विवरण
मितिः असार  ६, २०७५समयः बिहान ८ बजे
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत

बोलपत्र आह्वान(जेठ  १, २०७५)

बोलपत्र आह्वान

बोलपत्र आह्वान(चैत्र  २१, २०७४)

बोलपत्र आह्वान 

online को लागि https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity

बोलपत्र आह्वान(फागुन  २७, २०७४)

बोलपत्र आह्वान

अध्यक्ष
 
श्री तेज बहादुर सुवेदी

अध्यक्ष

कार्यकारी निर्देशक
तेजेन्द्र प्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक
सूचना अधिकृत

 

श्री विनय श्रेष्ठ
उप–निर्देशक
फोन नं. ५१२३०८६
इमेलः binaystha@gmail.com